Mesec: april 2019.

Šta se dešava kada suvlasnici nekretnine ne mogu da se dogovore oko njene prodaje?

Šta se dešava kada suvlasnici nekretnine ne mogu da se dogovore oko njene prodaje?

Jedan od najzastupljenijih načina sticanja svojine ili vlasništva nad nekretninama u našoj zemlji jeste nasleđivanje. Nasleđivanjem naslednik dobija onaj obim prava koje je imalo lice od kojeg je nekretnina nasleđena, te u potpunosti ima pravo da koristi, upravlja i proda svoj suvlasnički deo nekretnine, a suvlasnici ne mogu jedan drugom uskraćivati raspolaganje nekretninom srazmerno udelu.

Pročitaj više